Handelsbetingelser
 

HANDELSBETINGELSER HOS MARSK CAMP A/S

 

På denne underside finder du nyttige informationer såsom bookinger ved Marsk Camp.

Nærværende handelsbetingelser er gældende for enhver booking, salg samt øvrige leverancer i øvrigt, medmindre andet udtrykkeligt, skriftligt er aftalt mellem parterne.

Vi gør opmærksom på at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (hytter, sommerhuse, camping mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens §18 stk. 2 nr. 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret. Begrundelsen herfor ligger i det forhold, at genudlejning af en reserveret hytte/lejlighed/plads, der afbestilles ganske få dage før ankomst, ofte ikke vil være muligt.


Bestilling og betaling  

Booking kan foretages både online på www.marskcamp.com og ved manuel booking telefonisk +45 7218 6780, hvor her oprettes en booking ud fra dine oplyste informationer.

Efter booking er registreret, vil du modtage en booking bekræftelse, som vi beder dig læse grundigt igennem. Det er dit ansvar som gæst at bekræftelsen stemmer overnes med dels de informationer du har givet os, og dels dine ønsker til opholdet. 

Såfremt du ikke modtager en e-mail med dit lejebevis bedes du tjekke din spam-mail og/eller uønsket mail eller kontakte os på +45 7218 6780.

Reservationen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Ved onlinebetaling kan du anvende følgende kort: Dankort, VISA/Dankort, VISA og MasterCard.

Pris  

Alle angivne priser som er oplyst dels på vores hjemmeside; www.marskcamp.com og dels ved personlig henvendelse er angivet i danske kroner inklusiv moms og alle afgifter – medmindre andet udtrykkeligt er oplyst eller klart fremgår i den pågældende kontekst. 


Betalingsbetingelser  

Ved booking såvel via vores online system som ved personlig henvendelse har vi ret til at bede dig oplyse betalingskort/kreditkortinformationer til brug for automatisk trækning af betaling for dit ophold. 


Afbestilling ved sygdom

Afbestillingsbeskyttelsen koster DKK 250,- pr booket enhed og skal bestilles samtidigt med opholdet. Efter indbetaling kan Afbestillingsbeskyttelsen ikke længere bestilles/afbestilles.

Afbestilling af betalte ophold, hvor der ikke er tilkøbt afbestillingsbeskyttelse, medfører regelsættet for annullering.

Afbestillingsbeskyttelsen dækker frem til kl. 12.00 på ankomstdagen. Det fulde beløb (fratrukket prisen på Afbestillingsbeskyttelsen) returneres ved fremsendelse af dokumentation i form af lægeerklæring.

Kun skriftlig afbestilling via mail er gyldig.

 

Annullering

Når du har booket et ophold, har du ret til at annullere din booking op til 30 dage inden ankomst, hvor du får hele beløbet godtgjort.

Ved annullering indenfor 30-14 dage før ankomst kan du få halvdelen af opholdets pris retur.

Ved annullering indenfor 14 dage før ankomstdagen fortabes retten til at få penge retur.

Ved hver annullering opkræves et administrationsgebyr på 300 kr.

 

Annullering under opholdet

Ved akut sygdom, ulykke eller dødsfald i nærmeste familie bør I være opmærksomme på at være dækket af jeres private rejseforsikring. Vores Afbestillingsbeskyttelse dækker IKKE, hvis I er nødt til at afbryde jeres ophold.

 

Ankomst og Afgang

Ankomst fra kl. 14.00 - ved ankomst senere end kl. 17.00 bedes dette meddelt på forhånd.

Afrejse senest kl. 11.00

Udlejningsenheden skal efterlades opryddelig og i ordentlig stand. Service skal være rengjort og på plads og køleskab skal tømmes. Affald skal være afleveret i de dertilhørende affaldscontainere. Ellers pålægges ekstra gebyr.

 


Gæstens ansvar

Lejer af hytte, strandvilla og hotellejligheder hæfter fuldt ud for inventaret i udlejningsenheden. Mangler og skader påført af lejer afregnes ved afrejse. Den person der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt af øvrige beboere og gæster i lejemålet. Udlejningsenhederne må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i prislisten. Der skal være personer over 18 år til stede under hele opholdet.


Reklamation  

Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din booking bekræftelse, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejl-meddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse: welcome@marskcamp.com 

Reklamation over bookingforløbet eller selve bookingen skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din booking bekræftelse. Reklamation skal ske skriftligt. 

Reklamation over produktet (opholdet) skal ske inden for 12 timer efter ankomst, så Marsk Camp kan afhjælpe problemet.

 

Glemte ting

Glemte ting opbevares i 30 dage regnet fra afrejsedato. Efter de 30 dage leveres ting til genbrug. Det er gæstens ansvar at rette henvendelse til os om glemte ting. Hvis vi skal sende glemte ting er det gæsten som betaler for forsendelsesomkostninger. 

 

Rygning

Alle Glampingtelte og indendørs arealer røgfrie. Dette gælder også e-cigaretter.

Overtrædes dette betales et rengøringsgebyr på dkk 1500,-

Rygning i ferieparken generelt:  Vis hensyn på udendørs fællesarealer og husk at cigaretskod hører til i skraldespanden. Rygning er ikke tilladt på indendørs fællesarealer. Dette gælder også e-cigaretter.

Priser og Rabatter

Priserne på Marsk Camp justeres løbende og de aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til at ophæve en lejeaftale grundet tastefejl og/eller trykfejl. Rabatter kan ikke kombineres.

 

Force Majeure og lignende forhold

Såfremt gennemførsel af lejeaftalen ikke er mulig – eller i væsentlig grad vanskeliggøres – som følge af force majeure eller forhold, som kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begrænset til: Krig, optøjer, naturkatastrofer, olie- og benzinrationeringer, forureningskatastrofer, epidemier, pandemier, standsning af valutahandel, usædvanlige vejrforhold, tørke, oversvømmelser, grænselukning, trafikale forhold, strejke, lockout og lignende, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er Marsk Camp berettiget til at annullere lejeaftalen idet Marsk Camp ikke kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

I sådanne tilfælde er Marsk Camp forpligtet til snarest muligt at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren tilbagebetaling af indbetalte beløb. Lejer vil dog modtage et tilgodebevis på det indbetalte beløb. Tilgodebevis kan benyttes til køb af et nyt ophold inden for en 3 årig periode.

Virksomhedsoplysninger

Marsk Camp A/S
Hjemstedvej 60 
6780 Skærbæk
CVR. nr. 40656464